inaqo s.r.o. (ďalej ako: prevádzkovateľ), kontakt: P.J.Šafárika 379/21, e-mail: oou@inaqo.sk rešpektuje súkromie používateľov a zaväzuje sa chrániť ich osobné údaje, ktoré získal prostredníctvom on-line formulárov v súlade s príslušnými zákonmi.

Na určitých miestach webových stránok môžu užívatelia prevádzkovateľovi poskytnúť ich osobné údaje (meno, adresa, e-mail, atď.). Používať a uchovávať osobné údaje bude prevádzkovateľ iba k účelom, ku ktorým osobné údaje obdržal, alebo kým nebude stiahnutý súhlas o ich používaní používateľom. S pomocou zodpovedajúcich technických a organizačných postupov na zabezpečenie osobných údajov zabráni prevádzkovateľ neoprávnenému prístupu k osobným údajom alebo ich prezradeniu.

V prípade, že užívateľ na webových stránkach vyplnil kontaktný formulár, alebo kontaktoval prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty, budú poskytnuté informácie využívané iba na účely korešpondencie.

 

Newsletter

V prípade, že užívateľ udelil súhlas so zasielaním nášho newsletteru, budem mu newsletter zasielaný na jeho e-mailovú adresu, až kým túto službu užívateľ nezruší. Kliknutím na odkaz pre zrušenie odberu na konci každého doručeného newsletteru, môže užívateľ kedykoľvek zrušiť jeho zasielanie. Užívateľ môže taktiež kedykoľvek zrušiť odoberanie newsletteru zaslaním e-mailu na adresu: oou@inaqo.sk  s predmetom: Newsletter BeanBank Zrušenie odberu. Spracovanie osobných údajov na účely zasielania newsletterov a marketingovej komunikácie prostredníctvom e-mailu je zabezpečované službou MailerLite, ktorej stanovisko k ochrane osobných údajov nájdete na stránke https://www.mailerlite.com/legal/security-statement.

 

Google analytics

Webová stránka používa nástroj Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“ textové súbory ukladané na počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie o používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú do pamäti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie pre vyhodnotenie používania webovej stránky, pre zostavenie reportov o aktivitách na stránkach portálu a pre poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky. IP adresa používateľa je zaznamenaná v pseudoanonymizovnom tvare a v rámci Google Analytics nie je prepájaná s inými dátami spoločnosti Google, ktoré by umožnili identifikáciu používateľa. Zber dát môžete deaktivovať na stránke Použitie cookies, príslušným nastaveniam prehliadača alebo inštaláciou modulu pre prehliadač https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=sk. Bližšie informácie ohľadne podmienok užívania a ochrany dát nájdete na stránkach https://policies.google.com/?hl=sk a https://www.google.com/analytics/terms/sk.html.

 

Facebook

Projekt Bean Bank je prítomný na Facebooku, kde sme prevádzkovateľom stránky Bean Bank  (https://www.facebook.com/beanbank.sk)  a Facebook Ireland Ltd. je prevádzkovateľom sociálnej siete. Podľa čl. 26 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) Facebook Ireland Ltd. (1. prevádzkovateľ) a inaqo s.r.o. (2. prevádzkovateľ) sú spoločnými prevádzkovateľmi, ktorí spracúvajú štatistické údaje (súhrnné údaje o návštevníkoch) Facebook stránky Bean Bank. Facebook Ireland Ltd. poskytuje anonymné štatistické údaje o návštevníkoch Facebook stránky Bean Bank spoločnosti inaqo s.r.o. a tieto údaje používame na neustále optimalizovanie našej Facebook stránky poskytovaním relevantnejšieho obsahu návštevníkom našej Facebook stránky, a preto využívame štatistiky Facebooku na základe oprávneného záujmu (článok 6 ods. (1f) o GDPR). Viac informácií ohľadom vyrovnaných zodpovedností spoločností Facebook Ireland Ltd a inaqo s.r.o. spolu s vysvetlením, ktoré údaje sa zhromažďujú, ako sa spracúvajú a ktoré práva majú používatelia v tejto súvislosti, nájdete na stránke Dodatok prevádzkovateľa k štatistikám stránky (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) a v Zásadách používania údajov na Facebooku (https://www.facebook.com/policy.php).

 

Prístup ku údajom

Používateľ môže od inaqo s.r.o. kedykoľvek požadovať prístup ku svojim údajom, ich úpravu (a v tomto ohľade taktiež prerušenie ich spracovania), prenositeľnosť údajov (v prípade osobného súhlasu alebo zmluvy) alebo vymazanie svojich osobných údajov (toto sa nevzťahuje na tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na účely zmluvy počas doby jej platnosti). Používateľ môže kedykoľvek zrušiť poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov alebo vzniesť námietku proti používaniu údajov na reklamné účely. Ak si užívateľ tak želá urobiť, musí poslať upozornenie s predmetom: GDPR – Bean Bank na našu e-mailovú adresu: oou@inaqo.sk alebo zaslaním na adresu: inaqo s.r.o., P.J. Šafárika 21, Šaľa, 92701, Slovensko. Odvolanie tohto súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov, ktoré sa vykonalo na základe jeho súhlasu až po jeho zrušenie. Každá dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že spracovanie jej osobných údajov je v rozpore s platnými právnymi predpismi má taktiež právo podať sťažnosť Komisárovi pre informácie.

Pravidlá používania cookies